mime fest

MIME FEST je mezinárodní festival mimického divadla. Představuje spolupráci se zahraničními festivaly, školami a významnými institucemi oboru mimického umění. Zapojuje je do širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkání umělců.

Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a široký okruh forem mimického divadla. Jeho hlavní součástí je podpora mladé generace a edukativní činnost – workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost.

Díky tomu se MIME FEST stává unikátní platformou rozšiřující přehled o dění současného umění pantomimy ve světě.

Komedianti v ulicích vizváry

Mezinárodní festival Komedianti v ulicích ve městě Tábor vznikl v roce 2011. Svou poetikou je jedním z mála českých festivalů, který prezentuje moderní pouliční divadlo v centru památkové rezervace.

Nabízí dramaturgii zaměřující se na trendy reflektující současné pouliční umění doma, ale i v zahraničí. Jeho doménou jsou cirkusová umění, klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny nebo hudba.

Hlavním pořadatelem je město Tábor. Dramaturgii programu pravidelně připravuje Radim Vizváry.