mime fest

Mezinárodní festival mimického divadla, který se koná od roku 2011 v Poličce. Pravidelně se ho účastní soubory ze zemí Vysegrádské skupiny, rovněž také soubory z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky a Austrálie. Jedná se o jedinečnou platformu pro spolupráci se školami, významnými institucemi v oboru mimického umění a zahraničními festivaly. Mime fest je významný i v širším evropském kontextu a otevírá nové možnosti setkání umělců. 

Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a široký okruh forem mimického divadla. Významnou součástí festivalu je také vzdělávání – prostřednictvím seminářů a workshopů vedených významnými osobnostmi. Tyto akce jsou určeny jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost.

Uměleckým šéfem a dramaturgem festivalu je Radim Vizváry.

Komedianti v ulicích

Mezinárodní festival pouličního divadla vznikl ve městě Tábor v roce 2010. Je jedním z mála českých festivalů, které prezentují moderní pouliční divadlo v centru památkové rezervace.

Svou dramaturgií se zaměřuje na trendy současného pouličního umění v Česku i v zahraničí. Doménou festivalu jsou cirkusová umění, klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny nebo hudba.

Hlavním pořadatelem je město Tábor. Uměleckým šéfem a dramaturgem festivalu je Radim Vizváry.