Radim

Vizváry

Radim vizváry

Radim Vizváry je mim, autor, režisér, choreograf a pedagog. Patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané osobnosti současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího, doktorského vzdělání, titulu Ph.D.

Je držitelem Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr za herecký výkon v představení Sólo, polské ceny Perla za autorské představení Lorca a mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě nebo USA. Od roku 2014 je zařazen mezi významné osobnosti Oxford Encyclopedia. Byl dvakrát nominován na cenu Divadelních novin za inscenace Uter Que a VIP. V roce 2018 byl oceněn medailí ITI Mezinárodním divadelním institutem za dlouhodobé a vynikající výsledky v divadelním umění.

Radim Vizváry na Wikipedii →

Autor, režisér, choreograf

Jako autor, režisér nebo choreograf má na svém kontě více než sto představení a jako interpret představil svou uměleckou práci téměř v celé Evropě nebo v USA, Asii
a Africe.

Ve své vlastní tvorbě se nejvíce specializuje na pantomimu, rozvíjí ji do současné podoby a řeší problematiku nonverbálního divadla, a to i ve sféře pedagogické a teoretické.

“Vizváry je bezpochyby největší osobnost soudobého mimického divadla, která obsáhne jak jeho současnost, tak i jeho klasický odkaz.”

Ladislava Petišková, Taneční aktuality.cz

MIME FEST, MIME PRAGUE, …

Je uměleckým šéfem divadelního uskupení Mime Prague, spoluzakladatelem a ředitelem mezinárodního festivalu MIME FEST , uměleckým šéfem mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích.

Na domácí půdě spolupracuje např. s Losers Cirque Company, v Národním divadle v Praze vytvořil choreografie k inscenacím Z mrtvého domu, Juliette (Snář), Sen čarovné noci, Billy Budd a režii operní grotesky Poprask v opeře nebo opery Láska ke třem pomerančům.

Radim vizváry

Mim, autor, režisér, choreograf a pedagog. Patří mezi jednu z nejvýraznějších mezinárodně uznávaných osobností současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího, doktorského vzdělání, titul Ph.D.

Je držitelem Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr za herecký výkon v představení Sólo, polské ceny Perla za autorské představení Lorca a mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě nebo USA. Roku 2014 se stal členem významných osobností Oxford Encyclopedia.

Autor, režisér, choreograf

Jako autor, režisér nebo choreograf má na svém kontě stovku představení a jako interpret představil svou uměleckou práci téměř v celé Evropě nebo v USA, Asii a Africe.

Ve své vlastní tvorbě se nejvíce specializuje na pantomimu, rozvíjí ji do současné podoby a řeší problematiku nonverbálního divadla, a to i ve sféře pedagogické a teoretické.

“Vizváry je bezpochyby největší osobnost soudobého mimického divadla, která obsáhne jak jeho současnost, tak i jeho klasický odkaz.”

Ladislava Petišková, Taneční aktuality.cz

MIME FEST, MIME PRAGUE, …

V současné době je spoluzakladatelem a ředitelem mezinárodního festivalu MIME FEST, uměleckým šéfem mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích a uměleckým šéfem divadelního uskupení MIME PRAGUE.

Spolupracuje s mnoha prestižními institucemi, např. NDT/Korzo Theatre v Haagu, University of Arts Helsinki a další. V Národním divadle v Praze vytvořil choreografie k inscenacím Z mrtvého domu, Juliette (Snář), Sen čarovné noci, Billy Budd nebo režii operní grotesky Poprask v opeře.