Radim

Vizváry

Radim vizváry

Radim Vizváry je mim, autor, režisér, choreograf a pedagog. Patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané osobnosti současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde získal magisterský titul a doktorát. Jeho hlavním pedagogem byl Boris Hybner.

Je držitelem mnoha českých i mezinárodních ocenění včetně Ceny Thálie. Ve své tvorbě se soustavně zaměřuje na moderní podobu pantomimy, kterou obohacuje o výrazové prostředky 21. století. Jeho celovečerní sólová představení slaví úspěch nejen v Evropě, ale také v USA, Africe a Asii. Pantomimu rovněž vyučuje, jak na fakultách českých uměleckých akademií, tak na divadelních školách v zahraničí, například v Německu, Polsku, Finsku nebo Egyptě.

Radim Vizváry je organizátorem několika festivalů. Od roku 2010 je dramatugem přehlídky pouličního divadla Komedianti v ulicích v Táboře a od roku 2011 je uměleckým šéfem mezinárodního festivalu pantomimy Mime fest v Poličce.

Radim Vizváry na Wikipedii →

“Každý pedagog, ať už v zastrčené vesničce nebo na akademii v Praze, má sen, že jednoho dne přijde talent, který bude mít chuť vypiplat. A to byl v mém případě Radim Vizváry.“”

Boris Hybner, Radiodárek – Český rozhlas, 2014

Autor, režisér, choreograf

Jako autor, režisér a choreograf spolupracuje s tvůrci nonverbálního divadla, ale také s činoherními a operními soubory. V Národním divadle vytvořil choreografie například k inscenacím Z mrtvého domu a Billy Budd a režíroval opery Poprask v opeře a Láska ke třem pomerančům. Úzké partnerství navázal s novocirkusovou skupinou Losers Cirque Company.

Příležitostně se objevuje také před kamerou. V roce 2013 hrál studenta Adama ve filmu Klauni, hlavní postavu ztvárnil v krártkometrážním hororu Jsem brána z roku 2017.

“Vizváry je bezpochyby největší osobnost soudobého mimického divadla, která obsáhne jak jeho současnost, tak i jeho klasický odkaz.”

Ladislava Petišková, Taneční aktuality.cz, 2016

OCENĚNÍ

Na svém kontě má mnoho tuzemských i zahraničních ocennění. Je držitelem Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr za herecký výkon v představení Sólo. V roce 2018 byl oceněn medailí ITI Mezinárodním divadelním institutem za dlouhodobé a vynikající výsledky v divadelním umění. Od roku 2014 je zařazen mezi významné osobnosti Oxford Encyclopedia. Celkem třikrát byl nominován na cenu Divadelních novin. V kategorii taneční a pohybové divadlo za inscenace Uter Que a VIP, v kategorii hudební divadlo za operu Láska ke třem pomerančům, kterou režíroval.

Radim vizváry

Mim, autor, režisér, choreograf a pedagog. Patří mezi jednu z nejvýraznějších mezinárodně uznávaných osobností současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího, doktorského vzdělání, titul Ph.D.

Je držitelem Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr za herecký výkon v představení Sólo, polské ceny Perla za autorské představení Lorca a mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě nebo USA. Roku 2014 se stal členem významných osobností Oxford Encyclopedia.

Autor, režisér, choreograf

Jako autor, režisér nebo choreograf má na svém kontě stovku představení a jako interpret představil svou uměleckou práci téměř v celé Evropě nebo v USA, Asii a Africe.

Ve své vlastní tvorbě se nejvíce specializuje na pantomimu, rozvíjí ji do současné podoby a řeší problematiku nonverbálního divadla, a to i ve sféře pedagogické a teoretické.

“Vizváry je bezpochyby největší osobnost soudobého mimického divadla, která obsáhne jak jeho současnost, tak i jeho klasický odkaz.”

Ladislava Petišková, Taneční aktuality.cz

MIME FEST, MIME PRAGUE, …

V současné době je spoluzakladatelem a ředitelem mezinárodního festivalu MIME FEST, uměleckým šéfem mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích a uměleckým šéfem divadelního uskupení MIME PRAGUE.

Spolupracuje s mnoha prestižními institucemi, např. NDT/Korzo Theatre v Haagu, University of Arts Helsinki a další. V Národním divadle v Praze vytvořil choreografie k inscenacím Z mrtvého domu, Juliette (Snář), Sen čarovné noci, Billy Budd nebo režii operní grotesky Poprask v opeře.