Sunday Neurosis

Jiří Pokorný & Radim Vizváry

Projekt představuje originální setkání tvůrců tanečníka Jiřího Pokorného a mima Radima Vizváryho, kde cílem jejich spolupráce je vytvoření inscenace, která na základě experimentální práce hledá pole společných aspektů mezi dvěma odlišnými divadelními styly – současným tancem a moderní pantomimou. V současné době se různé principy technik obou žánrů mohou prolínat a jsou na sobě více či méně závislé. Tendencí obou tvůrců je vzájemné ovlivňování a propojení obou forem do souladného tvaru, který rozvede pantomimu do tanečnější úrovně a naopak tanec obohatí hereckou stránkou.

Jako inspirační zdroj pro dramaturgickou linii si tvůrci vybrali problematiku neurózy, jako jednu z hlavních příčin a projevů selhání osobnosti, jedince ve společnosti a narušení elementární mezilidské komunikace. Tvůrci v představení sledují příčiny, projevy a somatické příznaky psychické nemoci, kterou charakterizuje především duševní nerovnováha způsobující psychický stres, duševní tíseň nebo emoční tíseň jedince. Ten se potřebuje osvobodit od sobeckých pocitů, usiluje o sebereflexi a hledá uvolnění izolovaných pocitů.

Důležitým spojovatelem obou tvůrců je nadhled a přiblížení tématu divákovi s jistou dávkou ironie nad existenciální intimnosti nebo chemii lidského jednání.

Koncept a choreografie:  Jiří Pokorný, Radim Vizváry

Interpreti: Jiří Pokorný, Radim Vizváry

Hudební spolupráce: Davidson Jaconello

Light-design: Loes Schakenbos

Kostýmní výtvarnice: Carolina Mancuso

Technika: Gerard Valdivia Hernandez

Produkce: Aneta Hladovcová, Janneke van Stroe

Producent: Korzo productions & Nederlands Dans Theater, Den Haag

Koproducent: Mime Prague, Festival TANEC PRAHA

Světová premiéra: 17. 11. 2017, Korzo, Den Haag, Here We Live and Now Festival

Česká premiéra: 18. 06. 2018, Divadlo Ponec, Festival TANEC PRAHA

Recenze na www.tanecniaktuality.cz zde →

Hrajeme

No events found